тел:     
e-mail: 
сайт: 

                  61096, Харків, вул. Слинька, 8а, кв. 11
(+38 0572) 98-13-87 - Жамойдо Анатолій Георгійович, Дьяченко Оксана Вікторівна
(+38 0572) 98-25-45 - Бульба Наталя Святославівна, Жамойдо Анатолій Георгійович    http://dao.kharkiv.edu
    dao-ag@yandex.ru                                 Дитяче Акціонерне Об'єднання -  неформальне об'єднання, створене з метою 
подолання бездуховності і безкультур'я у суспільстві, розробки та реалізації Нової системи освіти, 
розкриття загальнолюдського, духовного і творчого потенціалу кожної дитини, кожної людини.


   

Нова система освіти


        Основна відмінність пропонованої системи освіти - пробудження і розвиток у людині насамперед духовного, творчого та емоційного потенціалу.
       Вона звернена не стільки до розуму, пам'яті, навичок заучування фактів (як у традиційній шкільній та позашкільній освіті), скільки до душі людини, розвитку внутрішнього розуміння себе, світу та всіх існуючих у ньому явищ.
       Створена і реалізується не для скасування існуючий системі освіти, а як необхідне доповнення до них.

       Спрямована на
     - пізнання себе і світу; 
     - розкриття індивідуального потенціалу, творчого та співтворчого початків у людині; 
     - багатоплановий (в ідеалі - всебічний) розвиток цілісної особистості; 
     - уміння реалізовувати себе і задумане в житті, пріоритет безкорисливості і позаособистісних цінностей; 
     - прийняття і наслідування справжнім загальнолюдським цінностям; 
     - справжню духовну реалізацію.

       За час діяльності Дитячого Акціонерного Об'єднання нами були вироблені оптимальні методи досягнення цих цілей. Одними з найважливіших є:
       безкоштовна форма проведення занять,
       відсутність формальних програм навчання (у процесі життя-гри-співтворчості і виникає жива нефіксована індивідуально-колективна "програма"),
       принцип рівноправної співтворчості дітей і дорослих,
не наслідування зовнішнім авторитетам,
       ведучі занять повинні бути поза будь-якими релігійними, кримінальними і політичними структурами.

       Діяльність Дитячого Акціонерного Об'єднання, окремих його напрямків висвітлювалася в загальнонаціональних, регіональних та міських засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса).


За останні 10 років нами було розроблено і частково реалізовано
кілька основних напрямків Нової системи освіти:


            ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ
        Зміст: Розвиток системи цінностей на основі взаєморозуміння, доброзичливості, творчого підходу до життя, світорозуміння. Виховання поваги до всіх країн, народів, їхнього способу життя, культури, релігії. Пізнання себе, саморозвиток, гармонічна взаємодія людини і природи.
                Милосердя
                Зміст: Допомога дитячим будинкам, притулкам, безпритульним, незаможним.

           ЛІТЕРАТУРНО-ДРАМАТИЧНИЙ
        Зміст: Загальнолюдські цінності. Знайомство з класикою світової і вітчизняної літератури, кінематографії, мистецтва. Створення літературної серії "Зв'язок часів. Казки Нового тисячоліття", дитячої театральної студії. Розвиток літературно-драматичних здібностей і мови. Постановка святкових вистав, спектаклів і фільмів. Знайомство з азами видавничої справи, кінематографії, відеомонтажу. Організація виставок, свят, концертів.

           СВІТ, ДИЗАЙН, АРХІТЕКТУРА ІЗ СІРНИКІВ, МИСТЕЦТВО СКУЛЬПТУРИ З БІСЕРУ
        Зміст: Знайомство з досягненнями світової і вітчизняної культури. Композиція, живопис, графіка.
       Проектування і створення із сірників оригінальних авторських розробок, макетів пам'ятників архітектури, подарунків, сувенірів.
       Створення об'ємних композицій, прикрас і сувенірів з бісеру. Розробка й освоєння нових методик бісероплетіння з використанням сучасних матеріалів, дорогоцінних і напівкоштовних каменів.

           ПРИРОДА ТАНЦЮ
        Зміст: Розвиток навичок образного мислення, фантазії, пластики, володіння своїм тілом, точної координації рухів, оволодіння основами народного, класичного і сучасного танцю. Мистецтво імпровізації. Створення танцювальних композицій і спектаклів.

           КОМП'ЮТЕРЛЕНД
        Зміст: Знайомство з азами комп'ютерної грамотності, комп'ютерна графіка, відеомонтаж, макетування, основи програмування, створення сайтів. Інтернет як можливість пізнання себе і світу.


        У РУСЛІ ЦИХ НАПРЯМКІВ БУЛИ ОРГАНІЗОВАНІ ТА ПРОВЕДЕНІ:
       - заняття по кожному з напрямків (цілорічно)
       - 15 дитячих свят-фестивалів;
       - 12 концертів (у тому числі в дитячих будинках і притулках);
       - 14 спектаклів, створених дітьми, підлітками і дорослими; по 8 з них зняті відеофільми;
       - близько 20 дитячих семінарів на природі;
       - бралася участь у міжнародних, національних обласних і районних виставках, конкурсах, де представлені роботи відзначалися дипломами, грамотами, коштовними призами;
       - створено і видано 17 книг із серії "Зв'язок часів. Казки Нового тисячоліття", написаних дітьми і підлітками, зроблена допомога у виданні авторських книг;
       - створено кілька десятків художніх, документальних, художньо-документальних відеофільмів, фільмів-спектаклів, фільмів-концертів, фільмів-лекцій, кліпів, новин;
       - створена унікальна колекція творів мистецтва, що представляють художній, культурний і комерційний інтерес;
       - створений сайт (російською, частково  англійською мовами; у розробці – українська версія), що є результатом співтворчості, реалізації підлітками свого внутрішнього відчуття життя, спробою описати своє сприйняття і розуміння світу всіма доступними творчими методами – через танець, прикладну творчість, малюнок, пісню, думку, вірші, комп'ютерну графіку, web-дизайн, створення фільмів. Представлено всі напрямки діяльності Дитячого Акціонерного Об'єднання, з навчальними і розвиваючими програмами,  що дозволяють самостійно зробити перші кроки в співтворчості, внутрішньо вирости і навчитися допомагати в зростанні іншим. Мається СD-версія сайта;
       - надавалася посильна допомога дитячим будинкам і притулкам.
       - допомога сш №78 м. Харкова для реалізації програм шкільної та позашкільної освіти.
       Усі діти і гості на святах-фестивалях одержували подарунки, коштовні призи, а ті, хто найбільше відзначився - суперпризи. Шестеро підлітків одержали можливість здійснити робити екскурсійно-оздоровчі поїздки-подорожі по Криму, дванадцять - екскурсію в місто Київ; двое –  в Москву, Петербург,  Путтапарті.


       У роботі брало участь більш 500 дітей і підлітків у віці від 4 років. Більшість з неповних, соціально незахищених і неблагополучних родин.Ці заняття та виставки були щирою та безкорисливою спробою допомогти суспільству подолати ту величезну сіру завісу бездуховності та безкультур'я, яка заволокла нашу країну, допомогти дітям та дорослим розкрити свій загальнолюдський, духовний та творчий потенціал. Вони проходили у дитячих будинках, притулках, у звичайній середній школі, Художньому музеї, галереях, виставкових залах та експохолах, Національному Експоцентрі України, християнських храмах різних конфесій, синагозі, індійському ашрамі…


НАШІ ПРОЕКТИ:

Пропоновані проекти розробляються та здійснюються протягом майже 10 років. Вони потребують фінансової та організаційної підтримки. Їхня подальша реалізація вимагає коштів та засобів, які виходять за можливості приватних осіб.
    
     1.«Нова система освіти. Проведення занять за основними напрямками»
      Продовження розробки і реалізації нової системи освіти та виховання на основі загальнолюдських цінностей і багатопланового, співтворчого розвитку людини.

    
     Інші проекти є складовою частиною першого, хоча можуть бути здійснені, як самостійні.
    
     2. “Нова система освіти. Виставка шедеврів «Зв'язок Часів»“
     Виставка складається з:
         - колекції творів мистецтва, створених нами, дітьми та підлітками, із сірників, бісеру, напівкоштовних каменів;
         - книжок серії «Зв'язок часів. Казки Нового тисячоліття», написаних юними авторами;
         - виставки дитячої комп'ютерної графіки;
         - ретроспективи художніх, документальних і художньо-документальних фільмів, задуманих, знятих і змонтованих підлітками;
         - унікального тримовного сайту-енциклопедії,
     Виставка з успіхом експонувалася в Національному Експоцентрі та залі Міжнародного благодійного фонду «Духовна спадщина» на Хрещатику, у Харківському художньому музеї та під час святкувань 350-річчя м. Харкова. Певну зацікавленість до цих робіт виявили в Ермітажі та Руському музеї у С.-Петербурзі. Три проекти, які є складовою частиною виставки, були підтримані грантами Президента України у 2005-2007 рр.
    Головна спрямованість виставки: «Ти спроможний зробити ще краще!»
Проект виставки «Зв'язок Часів» передбачає експозицію всією Україною (щонайменше – по обласних центрах), а при можливості – і в країнах СНД, Євросоюзу, США...). Це може бути благодійна виставка чи виставка-аукціон. Отримані кошти можуть бути спрямовані на здійснення інших наших проектів.
Під час проведення виставки мають проводитися відповідні майстер-класи (бажано безкоштовні).


    
     3. «Видання для дитячих будинків, притулків, дитячих бібліотек, бібліотек навчальних закладів України книги «Связь времён~Зв`язок часів. Казки Нового тисячоліття»

     До книги ввійшли Найкращі здобутки в області літератури юних (від 4 років) письменників із 16 попередніх книжок серіїї Зв'язок часів». Серія відзначена Подякою та Дипломом VII Міжнародного фестивалю «Світ книги 2005» та Дипломом переможця конкурсу «Книга – перлина духовності», на Шостій міжрегіональній виставці-ярмарці «Книжковий салон 2006». Відзначена на Міжнародній виставці «Хортицьки джерела 2007». Проект видання 17 книги серії здобув грант Президента України для обдарованої молоді на 2006 р. (наклад переданий у дитячі дома в усі куточки України) а три її співавтори висунуті на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2009 року в галузі літератури.

Бажано зробити цю книжку чи окремі її частини доступними для будь-якої людини.


    4. «Видання для дитячих будинків, притулків, дитячих бібліотек, бібліотек навчальних закладів України книги «Пространство Бисерніх Чудес. Скульптура из бисера~Простір Бісерних Чудес. Скульптура з бісеру»
     Книга дозволяє познайомитися та оволодіти з унікальною авторською методикою створення бісерних скульптур, дізнатися про історію мистецтва плетення бісеру у світі та на Батьківщині. Проект пройшов регіональні експертні Комісії та був висунутий на здобуття гранту Президента України для обдарованої молоді на 2007 р.
    
     4а. «Видання для дитячих будинків, притулків, дитячих бібліотек, бібліотек навчальних закладів України книги «Архітектура из спичек~ Архітектура із сірників»
     Книга дозволяє познайомитися та оволодіти з унікальною авторською методикою створення макетів та будь-яких споруд іх сірників, дізнатися про історію сірників у світі та на Батьківщині.

4б «Видання для дитячих будинків, притулків, дитячих бібліотек, бібліотек навчальних закладів України книги «Книга Свят та вистав~Книга Праздников и спектаклей». Книга дозволяє познайомитися з унікальною літературно-драматичною спадщиною. Наші свята були позбавлені будь-якого формалізму і зверталися до кращого у людині будь-якого віку. До книги ввійшли кращі сценарії спектаклів і свят, які були проведені нами за останні 10 років, а медійна частина на СD/DVD/ дозволяє побачити це навіч.

    Потрібні кошти на видання та розповсюдження книг.
    
     5. «Нова система освіти. Створення Інтернет-сайту, спрямованого на розвиток загальнолюдських і творчих здібностей дітей, підлітків та молоді»
    
     Створення україномовної версії цього Сайту підтримано грантом Президента України для обдарованої молоді на 2005–2006 рр.
Проект потребує:

         - інформаційної підтримки;
         - допомоги з перекладом текстів навчальних програм сайту англійською, а при можливості на інші мови (або знайти кошти для такого перекладу). Приблизний обсяг перекладу 1500–2000 сторінок;
         - фінансування розробки, оновлення та створення нових розділів сайту (щонайменше – україномовної версії.);
         - створення на базі цього сайту загальноукраїнського (європейського, всесвітнього) порталу з дистанційного навчання та самоосвіти. 
    
     6. Створення дитячої кіношколи-студії-центру (КІНОГЄНІЯ)
    
     На відкритому Всеукраїнському (дорослому) конкурсі аматорських відеофільмів «Motion Picturis 2004», який проводив журнал «dFOTO» разом з компанією Pinnacle System (журі очолював ген. директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» А. Халпахчі), наші роботи посіли відповідно 2, 6 і 12 місця в номінації «Ігровий фільм»), а на 1 Міжнародному дитячому фестивалі «Кіномагія 2004» – диплом за «Найромантичніший фільм». На другому відкритому Всеукраїнському конкурсі відеофільмів «Motion Picturis 2005» наші роботи здобули перемогу у номінації «Ігровий фільм» та 2 місце у номінації «Документальний фільм», а у 2006 році – 3 місце та приз глядацьких симпатій у номінації «Документальний фільм» та 2 місце у номінації «Музичний відеокліп» (жюрі очолював Г.І. Давиденко – худ. рук. ТПП Національного союзу кінематографістів України „Просвіткіно”). Майже всі створені нами фільми (20 стрічок) були показані телеканалом «Русский иллюзион» під час проведення конкурсу «Счастливый билет». Дві роботи були відібрані у фінал, а їхні молоді автори-режисери, пройшовши всеукраїнський конкурсний відбір, запрошені в Першу Інтершколу телеканала "Інтер", яку з успіхом закінчили. На 36 та 37 Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість" п’ять наших фільмів були відібрані й показані у позаконкурсній програмі "Українська панорама"; 8 фільмів брали участь у Міжнародному кінофестивалі «The European Independent Film Festival», який проходив у березні 2008 р. в Парижі, а 3 – у кінофестивалі «Свята Анна 2008» у Москві (у журі: А. Вайда та В. Юсов).


     6а. Створення документального (художнього, анімаційного) фільму про виникнення й призначення людини. Основна мета проекту – у двох- або трисерійному науково-популярному фільмі представити наукові факти й дані, які, зяті разом, доводять, що людський розум не міг з'явитися в результаті чисто земної еволюції. Всі ці факти давно й добре відомі фахівцям. Однак висновки, що з них виходять зовсім не укладаються в існуючі наукові теорії. Завдання фільму полягає не в критиці вчених, а в тому, щоб дати глядачам можливість самим подивитися на загадку появи людини на Землі й побачити картину, побудовану на ВСІХ відомих фактах. Основна ідея фільму – «Зрозумівши, звідки ми прийшли, ми краще зрозуміємо, куди нам варто йти» .
    
    
    
     7. Розробка й створення «біомонітора»
     Основна мета проекту - профілактика захворювань і підтримка здоров'я не медикаментозними засобами.
     Сучасна електроніка дозволяє створювати легкі й компактні пристрої для постійного спостереження за своїм станом здоров'я. Цей пристрій можна також використати й для саморегуляції (наприклад, для зняття стресу) і, у перспективі, - для вироблення навичок роботи з «тонкими» структурами тіла.
     Випускати біомонітор передбачається як масовий немедичний прилад, призначений для навчальних цілей і самоосвіти.     8. Розвиток діяльності за всіма напрямками

       1. Розвиток літературно-драматичного напрямку. Продовження видання літературної серії: "Зв'язок часів. Казки нового тисячоліття". Видання "Вибраного" з 17попередніх випусків серії. Переклад та видання серії українською та англійською мовами. Видання дитячих збірників казок і легенд, постановка спектаклів, створення фільмів, телепередач, що сприяють розвитку загальнолюдських цінностей, творчого відношення до життя, літературних здібностей.

       2. Проведення семінарів на природі.

       3. Навчання через Інтернет, реалізація навчальних і розвиваючих програм. Створення і підтримка  сайтів для спілкування з дітьми і дорослими різних країн.
Програма психологічної допомоги для дітей в Інтернеті.

       4. Розвиток комп'ютерної грамотності у дітей та підлітків. Освоєння, навчання і робота в галузі комп'ютерної графіки, комп'ютерного відеомонтажу, web-дизайну, програмування.

       5. Створення постійних та пересувних дитячих і дорослих виставок творів мистецтва (живопис, графіка, комп'ютерна графіка, скульптура із сірників і бісеру, нетрадиційні форми мистецтва, література тощо).

       6. Проведення дитячих благодійних виставок, концертів і спектаклів.

       7. Розвиток здібностей і допомога найбільш обдарованим дітям.

       8. Допомога в освіті та розвитку малозабезпечених і безпритульних дітей. Співробітництво з дитячими будинками і притулками.

       9. Випуск газети для безпритульників, де в доступній формі бездомним дітям пропонувалося б освоїти абетку(азбуку), елементарні загальноосвітні поняття, друкувалися б адреси, куди звернутися по допомогу, за одержанням безкоштовних обідів, одягу...

       10. Створення й облаштування постійного центру ДАО для можливості більш повного і відкритого контакту з людьми, проведення занять, семінарів, зустрічей
       - у місті;
       - за містом.

 

Найбільш вагомі виставки, форуми, фестивалі, які проводилися творчим об’єднанням чи у яких вони брали помітну участь:

 

1995–2005 – виставки та свята Дитячого Акціонерного Об’єднання

(два рази на рік: новорічні та напередодні літніх канікул).

 

«ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА»

Харків. Обласний Палац дитячої та юнацької творчості. Квітень 1997 р.

 

Виставка «ШЕДЕВРИ ТИСЯЧОЛІТТЯ, ЩО МИНАЄ».

Харків, Будинок Архітектора, творча спілка «Гармонія». 11–14, 01.2001 р.

 

Виставка «МИ ТА НАШІ ДІТИ», спільно з творчим союзом «Гармонія».

Харківський художній музей, квітень–травень 2001 р.

 

Виставка «СВІТ БЕЗ ТЕМНИХ ФАРБ».

Харків. Муніципальна галерея, травень 2001 р.

 

Виставка «НОВЕ МИСТЕЦТВО НЕЗАЛЕЖНОЇ КРАЇНИ», присвячена 10-річчю Незалежності України і Дню міста Харкова.

Харків. Муніципальна галерея, 21 серпня – 10 вересня 2001 р.

 

Виставка «ЗОЛОТА КОЛЕКЦІЯ ХРАМІВ», присвячена відкриттю та освяченню Сергія Свят-Різдва Христова Храму.

Харків, Храм Сергія Свят-Різдва Христова, 11 листопада 2001 р.                                  

 

Виставка на Різдвяній ялинці для малозабезпечених і обдарованих дітей.

Харків, «АЖНЕ». Будинок учителя, січень 2002 р.

 

«МОЛОДЬ ДЛЯ МОЛОДI» – Виставка молодіжних громадських організацій Харківщини. Харків, Б/Ф «Громадськi iницiативи», Військовий Університет ім. Говорова, березень 2002 р.                              

Друга Міжнародна виставка дитячого малюнку «МИ ШУКАЄМО ДРУЗІВ».

Харків. Міський Палац дитячої та юнацької творчості, квітень 2002 р.                         

 

Виставка «СВІТ БЕЗ ТЕМНИХ ФАРБ».

Муніципальна галерея, травень 2002 р.

 

Національна виставка «МИЛОСЕРДЯ–2002».

Київ. Національний Експоцентр, 28 листопада – 1 грудня 2002 р.

 

Виставка «ЗВ'ЯЗОК ЧАСІВ».

Київ. Хрещатик, 48. Виставочний зал Міжнародного благодійного фонду «Духовна спадщина», 4 січня – 5 лютого 2003 р.

 

Виставка проектів неурядових організацій Харкова й області «ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ХАРКІВЩИНИ 2003».

Харків. Військовий Університет ім. Говорова, 6 грудня 2003 р.

 

Виставка дитячої та юнацької творчості Комінтернівського району Харкова.

БК «Металіст», 11 березня 2004 р.

 

Виставка «ВЕЛИКОДНІ МОТИВИ».

Школа мистецтв Комінтернівського району Харкова, 10 квітня 2004 р.

 

ІV Міський конкурс народної творчості «ХАРКОВУ – 350!».

БК «ХЕМЗ», 20 квітня 2004 р.

 

Шостий міжнародний фестиваль «СВІТ КНИГИ – 2004».

Харківський академічний театр опери та балету ім. Лисенка, 22–24 квітня 2004 р.

 

Перший Міжнародний дитячий кінофестиваль «КІНОМАГІЯ–2004».

Харків. Міський палац дитячої та юнацької творчості, 2004 р.

 

Форум молоді “МОЛОДЬ ХХІ СТОЛІТТЯ”.

Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України. 15-16 квітня 2004 р.

 

Всеукраїнський молодіжний саміт ООН 2004 «ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ».

Київ. 9–11 липня 2004. Комітет освіти (О. Дьяченко) та медіа-комітет (Ю. Калашнікова).

 

Виставка «ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ» до 350-річчя Харкова.

VIP-зал Сервіс-центру вокзалу «Харків-пасажирський»,

21–24 серпня 2004 р.

 

Сьомий міжнародний фестиваль «СВІТ КНИГИ – 2005».

Харківський академічний театр опери та балету ім. Лисенка, 23–25 квітня 2005 р.

 

Виставка «ПЕРЕМОЗІ – 50», присвячена Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні,

Харків. Парк Артема, 9 травня 2005 р.

 

Восьмий Міжнародний книжковий фестиваль «СВІТ КНИГИ – 2006»

Харківський академічний театр опери та балету ім. Лисенка, 26–28 квітня 2006 р.

 

Шоста міжрегіональна спеціалізована Виставка-ярмарок «КНИЖКОВИЙ САЛОН – 2006»

Херсон, 27–29 вересня 2006 р.

 

Київський міжнародний кінофестиваль «МОЛОДІСТЬ–36».

21–29 жовтня 2006 р.

 

II Міжнародний гуманітарний форум «ВІДРОДЖЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ».

Артек. МБФ «Україна 3000», МДЦ «АРТЕК», 14. 03. 2007 та 23–29.04. 2007 р.

 

IX Міжнародний книжковий фестиваль «СВІТ КНИГИ – 2007».

Харківський академічний театр опери та балету ім. Лисенка, 26–28 квітня 2007 р.

 

Творчий вечір «ДИТЯЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ, м. Харків»

Київ, Інформаційний Центр Творців Родових Помість (ІЦ ВС РП), 08.06.2007 р.

 

«МОЛОДЕ КІНО УКРАЇНИ. Фільм Ольги та Юлії Калашнікових «Ми – діти Сонця, іскорки вогню… ». Київ. Будинок Кіно, 22 червня 2007 р.

 

14 ФОРУМ ВИДАВЦІВ У ЛЬВОВІ

13–16 вересня 2007 р.

 

«ХОРТИЦЬКІ ДЖЕРЕЛА»

Запоріжжя, жовтень 2007 р.

 

Київський міжнародний кінофестиваль «МОЛОДІСТЬ–37».

20–28 жовтня 2007 р.

 

КІНОФЕСТИВАЛЬ «СВЯТА АННА».

Москва. Січень-березень 2008 р.

 

АВТОРСЬКА РОБОТА, ТКАНИНИ, БІСЕР ФУРНІТУРА»

Київ. Лютий 2008

 

Ukrainian Fashion Week, 2008

Київ. Березень 2008 р.

 

Виставка «ЗОЛОТА КОЛЕКЦІЯ ХРАМІВ»,

Харків, Свято-Дмитрівський храм, 7 марта 2008 р.

 

«The European Independent Film Festival 2008»

Париж, 16–24 березня 2008 р.

 

Перший щорічний Міжнародний освітній форум «АРТЕКІВСЬКІ ДІАЛОГИ».

Артек. МБФ «Україна 3000», МДЦ «АРТЕК», 17– 22.09. 2008 р.

 

«FURS МAJORS» – розробка, створення прикрас для найдорожчої в історії України колекції одягу від К. Пономарьова. Виставка «ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ» на прем’єрному показі.

Радмир Експохол. Харків. 27 вересня 2008 р.

 

 «KYARKIV DELUXE FESTIVAL найкращі українські коштовності»

Харків. Радмир Експохол. 1619 жовтня 2008 р.

 

Інші досягнення:

Висунення на здобуття Національної Премії України ім.. Т.Г. Шевченка за 2009 р.

 

Грант Президента України для обдарованої молоді на 2006–2007 рр. на видання книги «Зв’язок Часів. Казки Нового Тисячоліття. Вибране». Наклад переданий до дитячих будинків України та бібліотек. Грантоодержувач – Дьяченко Оксана Вікторівна.

 

Грант Президента України для обдарованої молоді на 2005–2006 рр. на створення україномовної версії сайту «НОВА СИСТЕМА ОСВІТИ». Грантоодержувач – Калашнікова Ольга Григорівна.

 

Почесна Грамота Міністерства культури і мистецтв України «ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У СТВОРЕННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ВИСОКУ ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ».

 

Диплом почесного члена МБФ «Духовна спадщина». «ЗА ВНЕСОК В РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ».

 

Диплом Союзу обдарованої молоді «ЗА ВИЗНАЧНИЙ ВНЕСОК У СПРАВУ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ І НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, ЗА РОЗВИТОК ТАЛАНТІВ ТА ОБДАРУВАНЬ, ЗА ВМІННЯ ВТІЛЮВАТИ ДУМКУ В ВІЧНОСТІ, ЗА ПРИМНОЖЕННЯ ДОБРА НА ЗЕМЛІ».

 

Подяка, медаль та Дипломи VII та ІХ Міжнародних фестивалів «Світ книги». Диплом переможця Конкурсу «Книга – перлина духовності» Шостої міжрегіональної виставки-ярмарку «Книжковий салон 2006», а також відзнака Міжнародного фестивалю «Хортицькі джерела 2007».

 

 Перше, друге, третє місця та приз глядацьких симпатій в номінаціях "Ігровий фільм" "Документальний фільм", "Музичний відеокліп" на відкритих Всеукраїнських конкурсах аматорських відеофільмів "Motіon Pіcturіs 2004-2005-2006", що проводив журнал "dFOTO" разом з компанією Pіnnacle System (журі очолювали ген. директор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" А. Халпахчі та Г.І. Давиденко – худ.рук. ТПП Національного союзу кінематографістів України "Просвіткіно")

 

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ КНИГИ, ВИДАННЯ та ПУБЛІКАЦІЇ У ПРЕСІ.

(Назви надаються мовою оригіналу)

 

«ДИТЯЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ОБЄ’ДНАННЯ найвідкритішого типу. Нова система освіти».

Тримовний сайт-енциклопедія. 1999-2015 рр. www.dao.kharkiv.edu      www.daonev.com 

 

«АРХІТЕКТУРА ІЗ СІРНИКІВ. Азбука моделювання»

«Клуб сімейного дозвілля» 2009 р.

 

«CКУЛЬПТУРА ИЗ БИСЕРА» Енциклопедія,

АСТ-Пресс Книга, 2008 г. 112 стр.
ISBN 978-5-462-00874-0

 

«CКУЛЬПТУРА ИЗ БИСЕРА. Учимся создавать шедевры»

Серія наборів (12 різновидів, матеріали+ покрокова інструкція ) для створення об’ємних скульптур із бисеру та намиста.

«Ранок» 2008 р. загальний наклад за півроку – понад 36000 примірників.

 

«ВИШИВАНОЧКА З БІСЕРОМ»

Серія наборів (9 різновидів, матеріали+ схема) для створення об’ємних вишиванок із бисеру та намиста.

«Ранок» 2007, 2008 рр. Загальний наклад – біля 50000 примірників.

 

«Зв'язок Часів~Cвязь времен. Казки Нового Тисячоліття. Книга 17. Вибране».

Дитяче Акціонерне Обєднання найвідкритішого типу; Видавництво «Ранок», 2006. – 744 с.

ISBN 966-672-190-2

 

Літературна серія «Зв'язок Часів~Cвязь времен. Казки Нового Тисячоліття».

 

Книга 1 СВЯЗЬ ВРЕМЁН 1997
 Книга 2 ЗЕРКАЛО МИРА
1998
 Книга 3 ЛЮБОВЬ И ВСТАВНЫЕ ЧЕЛЮСТИ
1998
 Книга 4 РАЗНЫЕ МИРА
1999
 Книга 5 САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ДУХ
1999
 Книга 6 ДАР
2000
 Книга 7 О
2000
 Книга 8 СТРАННАЯ КНИГА
2001
 Книга 9 МИМОЛЕТЬЕ
2001
 Книга 10 ЩУ. НеБесконечные мечты
2002
 Книга 11 ХИ
2002
 Книга 12 ОТ СВЕТА К СВЕТУ
2003
 Книга 13 ИЗБРАННОЕ. Том 1
2003
 Книга 14 ДЕТСКИЕ КРЫЛЬЯ ВЗЛЁТА
2004
 Книга 15 ИЗБРАННОЕ. Том 1-2
2004
 Книга 16 КОЖНА РАДІСНА ЛЮДИНА
2005

 

«БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» Серія навчальних статей з покроковим показом створення скульптур із бісеру.

«Рукоделие» №№ 10-12 2006 р. 1-12 2007 р. ООО «Эдипресс Украина»

 

«ПРОСТІР БІСЕРНИХ ЧУДЕС. СКУЛЬПТУРА ІЗ БІСЕРУ»

Навчально-методичний посібник. Дитяче Акціонерне Обєднання найвідкритішого типу. Видавництво «Скорпіон», 2006. ISBN 966-369-000-3

 

«Динамический образ», «Анимация образов», «Движение в кадре», «Титры».

Серія навчальних статей, присвячених оволодінню азам та різноманітним прийомам відеомонтажу.

«DFoto» 2005-2007 р.р.

 

 

 

Загальний наклад цих видань (книги, науково-методичні видання, серії навчальних статей та наборів з декоративно-вжиткового мистецтва, мистецтва кіно, DVD) наближається до 500000 примірників.

 

ЛИШЕ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ, ЯКІ МИ МОЖЕМО ПІДТВЕРДИТИ

 

«Харьковчанин строит христианские соборы из спичек»

Комсомольская правда в Украине (Харьковский выпуск) 31 октября 2008 г.

 

«Работы нашей землячки хранятся в коллекции Людмилы Кучмы»

Комсомольская правда в Украине (Харьковский выпуск) 21 октября 2008 г.

 

«Якщо є що сказати…»

«Освіта» 9-16 січня 2008

 

«Акція «Чистая душа», «Храми рукотворні»

«Адам и Ева» №1, 2, 2008 р.

«Ти написав книгу?»

«Друг читача» № 24, 2007 р.

 

«Кумедний Новий рік з веселими Бабусями-Ягусями»

«Початкова школа» № 11 2007 р.

 

«Допоможемо дитині пізнати себе і світ»

«Слобідський край» 14 червня 2007 р.

 

«Сестри Калашнікови»

«Слобідський край» 20 січня 2007 р.

 

«Заняття для душі»

«Податки та бухгалтерський облік» 20 листопада 2006 р.

 

«Сказки современных детей».

«Арт-мозаика». № 5 31 січня 2006 р.

 

«Президентский грант для новой книги».

 «Слобода» 24 січня 2006 р:

 

«70 дітей написали книжку».

 «Газета по-українські» 20 січня 2006 р.

 

 «Ще один успіх сестер Калашникових»

«Слобідський край» 20 вересня 2005 р.

 

«Казки нового тисячоліття, або хто допоможе унікальній дитячий школі»

«2000» 2 августа 2 сентября 2004

 

«Левши из Слобожанщиы»

«День» 31 августа 2004

 

«Невдавана красота і щирість»

«Слобідський край» 19 червня 2004 р.

 

«Казки нового тисячоліття»

«Слобідський край» 29 березня 2003 р.

 

«Сірники, як будівельний матеріал»

«Вечірній Київ» 17 січня 2003 р.

«Детское акционерное общество самого открытого типа»

«Время» 7 августа 2001

 

«Коли любиш дітей»

«Панорама» 18 травня 2001 р.

 

«Неформали у художньому музеї»

«Слобідський край» 8 травня 2001 р.

 

«Неумелых рук не бывает», «Не все в жизни – деньги», «Мы и наши дети»

«Вечерний Харьков» 24 февраля, 5 и 17 мая 2001

 

«Она любит меня, как своего ребенка» «Только вспоминайте их почаще»

«Время» 4 и 7 марта 2000

 

«Из дерева, кераміки, метала…»

«Вечерний Харьков» 9 июля, 1992

 

«И возродится, как Феникс»

«Событие» 25 июля 1992

 

«И возродится, как Феникс»

«Импульс» 10 июля 1992

…….

Діяльність Дитячого Акціонерного Об’єднання взагалі та окремих його напрямків також висвітлювалася в загальнонаціональних, регіональних та міських засобах масової інформації (телебачення, радіо, Інтернет-видання…).

 

До цього можна ще додати численні каталоги Міжнародних виставок, фестивалів та Форумів.

 


       З деякими відчутними результатами нашої роботи Ви можете ознайомитися на сайті Дитячого Акціонерного Об'єднання.
       Усе, що Ви там побачите, - результат співтворчості, реалізації дитиною свого внутрішнього відчуття життя, спроба описати своє сприйняття і розуміння світу всіма доступними творчими методами - через танець, прикладну творчість, малюнок, пісню, думку, вірші, комп'ютерну графіку, web-дизайн, створення фільмів. Також там Ви зможете наочно ознайомитися з усіма напрямками діяльності ДАО, з навчальними і розвиваючими програмами, самостійно зробити перші кроки в співтворчості, внутрішньо вирости і навчитися допомагати в зростанні іншим.

       Сайт Дитячого Акціонерного Об'єднання - http://dao.kharkiv.edu

Для надання більше докладно інформації й обговорення умов співробітництва ми завжди готові до особистої зустрічі.

СТРУКТУРА САЙТА

Структура сайту

Автори. Тех. інформація
 

Якщо якісь з цих добрих справ знайдуть відгук у Вашому серці,
ми будемо раді будь-якій допомозі і співробітництву.
 на першу сторінку САЙТУ